ตั้งค่าแจ้งเตือน แบบสอบถาม/ติดตามสัตว์เลี้ยงผ่าน LINE Notify1 คลิกเลือกที่ เพจที่เราต้องการให้มีการแจ้งเตือนหลังจากที่มีการตอบแบบสอบถาม หรือมีการสแกนที่ Tag สัตว์เลี้ยง

Screenshot of: คลิกเลือกที่  เพจที่เราต้องการให้มีการแจ้งเตือนหลังจากที่มีการตอบแบบสอบถาม หรือมีการสแกนที่ Tag สัตว์เลี้ยง

2 หลังจากนั้นระบบจะพาเข้ามาสุ่หน้ารายละเอียดเพจ หลังจากนั้นให้เราสังเกตุเมนูซ้ายมือให้เราคลิกเมนู "แจ้งเตือน" ระบบจะทำการเลื่อนหัวข้อลงมาที่การแจ้งเตือน

Screenshot of: หลังจากนั้นระบบจะพาเข้ามาสุ่หน้ารายละเอียดเพจ หลังจากนั้นให้เราสังเกตุเมนูซ้ายมือให้เราคลิกเมนู "แจ้งเตือน" ระบบจะทำการเลื่อนหัวข้อลงมาที่การแจ้งเตือน

3 จากนั้น หากเราทำการตั้งค่าเป็นครั้งแรก ให้กดที่ปุ่ม "เพิ่มกลุ่ม LINE Notify"

ข้อแนะนำ

ก่อนที่จะกดปุ่มเพิ่มกลุ่ม LINE Notify เราควรมี กลุ่ม LINE ที่จะตั้งค่าแจ้งเตือนไปที่นั้นซะก่อนหากยังไม่มี สามารถดูวิธีสร้างกลุ่ม LINE ได้จาก วิธีสร้างกลุ่ม Line สำหรับการแจ้งเตือน

Screenshot of: จากนั้น หากเราทำการตั้งค่าเป็นครั้งแรก ให้กดที่ปุ่ม "เพิ่มกลุ่ม LINE Notify" **ข้อแนะนำ** ก่อนที่จะกดปุ่มเพิ่มกลุ่ม LINE Notify เราควรมี กลุ่ม LINE ที่จะตั้งค่าแจ้งเตือนไปที่นั้นซะก่อนหากยังไม่มี สามารถดูวิธีสร้างกลุ่ม LINE ได้จาก [วิธีสร้างกลุ่ม Line สำหรับการแจ้งเตือน](http://localhost:8000/blogs/how-to/create_line_group/)

4 เมื่อกดปุ่มเพิ่มกลุ่ม LINE Notify ระบบจะเปิด popup ขึ้นมาให้เราตั้งชื่อกลุ่มแจ้งเตือนที่เราใช้งานนี้ไว้ *"ไม่ต้องตรงกับชื่อของกลุ่ม LINE จริงก็ได้ เป็นชื่อที่จะเอาไว้ใช้บนระบบ WaanKit เท่านั้น" จากนั้นให้เลือกปุ่มตกลง "ตกลง"

Screenshot of: เมื่อกดปุ่มเพิ่มกลุ่ม LINE Notify ระบบจะเปิด popup ขึ้นมาให้เราตั้งชื่อกลุ่มแจ้งเตือนที่เราใช้งานนี้ไว้ \*"ไม่ต้องตรงกับชื่อของกลุ่ม LINE จริงก็ได้ เป็นชื่อที่จะเอาไว้ใช้บนระบบ WaanKit เท่านั้น" จากนั้นให้เลือกปุ่มตกลง "ตกลง"

5 ระบบจะเปิดหน้า ของระบบ Line ขึ้นมา เราสามารถเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบ Email และรหัสผ่าน
  2. แบบ QR Code

ตัวอย่างนี้เราจะเลือกแบบ "QR code login" นะครับเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกดีครับ

Screenshot of: ระบบจะเปิดหน้า ของระบบ Line ขึ้นมา เราสามารถเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบได้ 2 แบบ คือ 1. แบบ  Email และรหัสผ่าน
2. แบบ  QR Code  ตัวอย่างนี้เราจะเลือกแบบ  "QR code login" นะครับเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกดีครับ

6 หลังจากสแกนแล้วก็ใส่ตัวเลขให้ตรงกับหน้าเว็บไซต์

Screenshot of: หลังจากสแกนแล้วก็ใส่ตัวเลขให้ตรงกับหน้าเว็บไซต์

7 พอเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยระบบจะพามาหน้า เลือกกลุ่มที่จะให้ระบบ WaanKit แจ้งเตือนเข้าใปครับ

Screenshot of: พอเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยระบบจะพามาหน้า เลือกกลุ่มที่จะให้ระบบ   WaanKit แจ้งเตือนเข้าใปครับ

8 เราสามารถพิมพ์ค้นหากลุ่ม และเลือกกลุ่มที่เราต้องการที่จะแจ้งเตือนได้เลย

Screenshot of: เราสามารถพิมพ์ค้นหากลุ่ม และเลือกกลุ่มที่เราต้องการที่จะแจ้งเตือนได้เลย

9หลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้เราเลือกที่ปุ่ม "Agree and connect"

Screenshot of: หลังจากตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้เราเลือกที่ปุ่ม "Agree and connect"

10 หลังจากนั้นระบบจะพาเรากลับมาหน้ารายละเอียดเพจ เลื่อนลงมาที่เมนูแจ้งเตือนอีกครั้ง สังเกตุดูปุ่มเปิดใช้งานว่าเปิดอยู่หรือไม่ ถ้ายังไม่เปิด ให้กดเปิด เพื่อรับการแจ้งเตือนครับ

Screenshot of: หลังจากนั้นระบบจะพาเรากลับมาหน้ารายละเอียดเพจ  เลื่อนลงมาที่เมนูแจ้งเตือนอีกครั้ง สังเกตุดูปุ่มเปิดใช้งานว่าเปิดอยู่หรือไม่ ถ้ายังไม่เปิด ให้กดเปิด เพื่อรับการแจ้งเตือนครับ

11 ตัวอย่างการแจ้งเตือนเข้าระบบ LINE Notify

Screenshot of: ตัวอย่างการแจ้งเตือนเข้าระบบ  LINE Notify