วิธีสร้างกลุ่ม Line สำหรับการแจ้งเตือน


ระบบการแจ้งเตือนของ WaanKit จะมีฟังก์ชั่นในการส่งการแจ้งเตือนไปยัง Line ของผู้ใช้งานโดยใช้การแจ้งเตือนไปยังกลุ่ม Line ดังนั้นหการตังค่าการแจ้งเตือนจะเราจะต้องมีกลุ่ม LINE ก่อนเพื่อจะนำไปตั้งค่าในระบได้ คู่มือนี้เลยจะเป็นวิธีการสร้างกลุ่ม LINE เพื่อนำไปใช้กับระบบแจ้งเตือน WaanKit ครับ
ซึ่งตัวอย่างนี้เราจะสร้างกลุ่ม Line ผ่าน โปรแกรม LINE PC/Mac นะครับ

1 เปิดโปรแกรม LINE ขึ้นมา สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เป็นเมนูเดียวกันกับเมนูเพิ่มเพื่อนครับ เราคลิกที่เมนูนั้นได้เลย

Screenshot of: เปิดโปรแกรม LINE ขึ้นมา สังเกตุเมนูด้านซ้ายมือ เป็นเมนูเดียวกันกับเมนูเพิ่มเพื่อนครับ เราคลิกที่เมนูนั้นได้เลย

2 หลังจากที่คลิกแล้วโปรแกรมจะแสดงเมนูย่อยขึ้นมา หลังจากนั้นเราคลิกที่เมนู "Create a Group" หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ชื่อว่า "สร้างกลุ่ม"

Screenshot of: หลังจากที่คลิกแล้วโปรแกรมจะแสดงเมนูย่อยขึ้นมา หลังจากนั้นเราคลิกที่เมนู "Create a Group" หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ชื่อว่า "สร้างกลุ่ม"

3 หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดง กลุ่มให้เราเลือกเพื่อเข้ากลุ่มครับ ตรงจุดนี้เราสามารถลากเพื่อนที่ต้องการให้เขาได้รับการแจ้งเตือนจาก WaanKit ได้ด้วย ถึงตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับ เราจะต้องเพิ่มเพื่อนที่ชื่อว่า "Line Notify" เข้าไปในกลุ่มด้วย ระบบ Line ถึงจะแจ้งเตือนครับ จะลองเลื่อนหาหรือค้นหาก็ได้ครับ " หากท่านใดค้นหาไม่เจอสามารถเข้าเมนูเพิ่มเพื่อนค้นหา Line Notify และเพิ่มเพื่อนให้แล้วเสร็จก่อนค่อยกลับมาทำขึ้นตอนนี้อีกครั้งก็ได้ครับ"หลังจากที่เราเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Next" ได้เลยครับ

Screenshot of: หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดง กลุ่มให้เราเลือกเพื่อเข้ากลุ่มครับ ตรงจุดนี้เราสามารถลากเพื่อนที่ต้องการให้เขาได้รับการแจ้งเตือนจาก WaanKit ได้ด้วย **ถึงตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับ เราจะต้องเพิ่มเพื่อนที่ชื่อว่า "Line Notify"** เข้าไปในกลุ่มด้วย ระบบ Line ถึงจะแจ้งเตือนครับ จะลองเลื่อนหาหรือค้นหาก็ได้ครับ "หากท่านใดค้นหาไม่เจอสามารถเข้าเมนูเพิ่มเพื่อนค้นหา Line Notify และเพิ่มเพื่อนให้แล้วเสร็จก่อนค่อยกลับมาทำขึ้นตอนนี้อีกครั้งก็ได้ครับ" หลังจากที่เราเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Next" ได้เลยครับ

4 ระบบจะพาเรามาหน้าตั้งค่า กลุ่ม ให้เราตั้งชื่อกลุ่มให้เรียบร้อย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้น กดปุ่ม "Create" ได้เลยครับ

Screenshot of: ระบบจะพาเรามาหน้าตั้งค่า กลุ่ม ให้เราตั้งชื่อกลุ่มให้เรียบร้อย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง  หลังจากนั้น กดปุ่ม  "Create" ได้เลยครับ

5ถึงขึ้นตอนนี้เราจะมีกลุ่มเพื่อเอาไว้สำหรับการแจ้งเตือนของระบบ Waankit แล้วครับ จากภาพตัวอย่งจะสังเกตุได้ว่า ในกลุ่มเราจะมีสมาชิกอยู่ 2 คน คือตัวเราเองและ LINE Notify ครับ ลองตรวจสอบกลุ่มของตัวเองว่ามีครบตามนี้ไหม ถ้าครบเป็นอันว่าเราพร้อมไปดำเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือน ของระบบ WaanKit แล้วครับ

Screenshot of: ถึงขึ้นตอนนี้เราจะมีกลุ่มเพื่อเอาไว้สำหรับการแจ้งเตือนของระบบ Waankit แล้วครับ จากภาพตัวอย่งจะสังเกตุได้ว่า ในกลุ่มเราจะมีสมาชิกอยู่ 2 คน คือตัวเราเองและ LINE Notify ครับ ลองตรวจสอบกลุ่มของตัวเองว่ามีครบตามนี้ไหม ถ้าครบเป็นอันว่าเราพร้อมไปดำเนินการตั้งค่าการแจ้งเตือน ของระบบ WaanKit แล้วครับ