นโยบายการยินยอมให้ข้อมูลบุคคลที่สาม 3rd-Party Data Sharing Policy

นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ในเครือของ Waando Co., Ltd. ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกแทนด้วยหนึ่งในเว็บไซต์ของเรานั่นคือ เว็บไซต์ Waando

เว็บไซต์ Waando ได้จัดทำนโยบายการให้ข้อมูลบุคคลฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท วานดู จำกัด (Waando Co., Ltd.)

เมื่อคุณยินยอมแชร์ข้อมูลของคุณ

เว็บไซต์ Waando จะอนุญาตการเข้าถึงหรือให้สิทธิ์สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์และ / หรือแอปพลิเคชันมือถือ ของบุคคลที่สาม (เรียกรวมกันว่า “บริการบุคคลที่สาม”) โดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณตามที่บริการบุคคลที่สามร้องขอ ซึ่งเว็บไซต์ Waando จะขอคำยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณเพื่อแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้นๆ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะดำเนินการแชร์ข้อมูล คุณยอมรับและอนุญาตดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ Waando ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองความปลอดภัยความถูกต้องคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่คุณอาจเลือกใช้ ภาระผูกพันตามสัญญาใด ๆ ที่ควบคุมการใช้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวอยู่ระหว่างคุณและผู้ขายบริการเท่านั้นและความรับผิดชอบใด ๆ ในนั้นจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ให้บริการ หากคุณได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ตามการใช้บริการของบุคคลที่สามดังกล่าวคุณยอมรับว่าผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวทั้งหมดและ เว็บไซต์ Waando จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากแต่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารของคุณกับผู้ให้บริการดังกล่าว
  • คุณต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด เช่น การเก็บรักษารหัสผ่านที่ใช้กับบริการบุคคลที่สาม เพื่อให้แน่ใจในการป้องกันคุณเองเมื่อใช้บริการของบุคคลที่สามดังกล่าว
  • หากคุณค้นพบเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ที่ปลอมตัวเป็นเว็บไซต์ของ Waando (รวมถึงเว็บไซต์ในเครือของ Waando Co., Ltd.) และกำลังขอรายละเอียดการเข้าสู่ระบบส่วนตัวของคุณโปรดแจ้งให้ Waando ทราบทันที

ทั้งนี้ หากไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นโปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์ซอฟต์แวร์และ / หรือแอปพลิเคชันมือถือดังกล่าวผ่านบัญชีของคุณ

Waando ต้องขออภัยที่ทำให้ท่านต้องอ่านนโยบายเหล่านี้ในแบบภาษากฏหมาย