วิธีสลับการใช้งานบัญชีร้านค้า


1 บนระบบ WaanKit อนุญาตให้บัญชีผู้ใช้สามารถที่จะแชร์การใช้งานกันได้ (แพ็กเกจ Pro ขึ้นไป)ในระบบ ดังนั้นเราสามารถที่จะสลับเปลี่ยนร้านค้าในระบบ ได้อย่างง่ายๆ โดยเราสามารถดูได้จาก เมนูขวามือด้านบนสุด จะแสดงชื่อร้านค้าของเราที่กำลังใช้งานอยู่ ซึ่งเราสามารถคลิกที่เมนู

Screenshot of: บนระบบ WaanKit อนุญาตให้บัญชีผู้ใช้สามารถที่จะแชร์การใช้งานกันได้ (แพ็กเกจ Pro ขึ้นไป)ในระบบ ดังนั้นเราสามารถที่จะสลับเปลี่ยนร้านค้าในระบบ ได้อย่างง่ายๆ โดยเราสามารถดูได้จาก เมนูขวามือด้านบนสุด จะแสดงชื่อร้านค้าของเราที่กำลังใช้งานอยู่ ซึ่งเราสามารถคลิกที่เมนู

2 ระบบจะแสดงรายการบัญชีร้านค้าที่เราสามารถเข้าใช้งานได้ หลังจากที่เรากดเลือก เราก็จะสามารถใช้งานร้านค้าๆนั้นตามสิทธิ์ ที่เราได้รับได้ทันที

Screenshot of: ระบบจะแสดงรายการบัญชีร้านค้าที่เราสามารถเข้าใช้งานได้   หลังจากที่เรากดเลือก เราก็จะสามารถใช้งานร้านค้าๆนั้นตามสิทธิ์ ที่เราได้รับได้ทันที

3 ระบบจะแสดงผลร้านค้า จากการใช้งานล่าสุดเท่านั้น ท่านสามารถดูรายการทั้งหมดได้ที่เมนู "ดูทั้งหมด"

Screenshot of: ระบบจะแสดงผลร้านค้า จากการใช้งานล่าสุดเท่านั้น ท่านสามารถดูรายการทั้งหมดได้ที่เมนู "ดูทั้งหมด"

4 ระบบจะพาท่านเข้ามาสู่เมนู "บริษัท" ระบบจะแสดงรายการร้านค้าหรือบริษัททั้งหมดของเราขึ้นมา ซึ่งเราสามารถสลับการใช้งานได้จากเมนู "สลับใช้งาน" ตรงบริษัทหรือร้านค้าที่เราต้องการใช้งาน

Screenshot of: ระบบจะพาท่านเข้ามาสู่เมนู "บริษัท" ระบบจะแสดงรายการร้านค้าหรือบริษัททั้งหมดของเราขึ้นมา ซึ่งเราสามารถสลับการใช้งานได้จากเมนู "สลับใช้งาน" ตรงบริษัทหรือร้านค้าที่เราต้องการใช้งาน