วิธีตั้งเวลา Time Zone บนระบบ


ระบบเวลาบนวานคิท เราสามารถตั้งค่าตาม Time zone ของผู้่ใช้งานระบบได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้งานในต่างประเทศ สามารถตั้งค่าระบบเวลาได้ตามขึ้นตอนด้านล่างนี้

1 เลือกที่ภาพ โปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวามือ

Screenshot of: เลือกที่ภาพ โปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวามือ

2 เลือกที่เมนู "แก้ไขโปรไฟล์"

Screenshot of: เลือกที่เมนู "แก้ไขโปรไฟล์"

3 ตรงแถบการตั้งค่าเวลาให้เลือก "แก้ไข"

Screenshot of: ตรงแถบการตั้งค่าเวลาให้เลือก "แก้ไข"

4ระบบจะแสดง popup การตั้งค่าเวลาขึ้นมา เราสามารถเลือก zone เวลาตามที่เราต้องการให้แสดงผลบนหน้าเว็บของเราได้ ตัวอย่างเราค้นหาคำว่า "Bangkok" จะมีผลลัพท์เป็น "Time zone [UTC +07:00] Asia/Bangkok" ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็กดเลือก

Screenshot of: ระบบจะแสดง popup การตั้งค่าเวลาขึ้นมา เราสามารถเลือก zone เวลาตามที่เราต้องการให้แสดงผลบนหน้าเว็บของเราได้ ตัวอย่างเราค้นหาคำว่า "Bangkok" จะมีผลลัพท์เป็น "Time zone \[UTC +07:00\] Asia/Bangkok" ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็กดเลือก

5 หลังจากนั้นเราทำการกดปุ่ม "บันทึก" เพียงเท่านนี้ระบบเราจะแสดงผลวันที่ทั้งระบบเป็นแบบที่เราตั้งค่าไว้แล้วครับ

Screenshot of: หลังจากนั้นเราทำการกดปุ่ม "บันทึก" เพียงเท่านนี้ระบบเราจะแสดงผลวันที่ทั้งระบบเป็นแบบที่เราตั้งค่าไว้แล้วครับ