ตั้งค่าชื่อโดนเมนย่อยระบบ Waankit - วานคิท คุณสมบัติของหน้าเพจนั้นสามารถกำหนดเป็นลิงค์แบบ subdomain ได้ ซึ่งประโยชน์ของ subdomain นั้นดีกว่าลิงค์ปรกติตรงที่ มีการใช้งานแยกระหว่างกันมีผลต่อการทำ SEO (Search Engine Optimization) รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำ facebook verified domains ได้อีกสดวย สำหรับวิธีตั้งค่า subdomain ของหน้าเพจของเรานั้น มีวิธีดังนี้ *การใช้งานการตั้งค่า subdomain จะสามารถใช้งานได้ในแพ็กเกจ PRO ขึ้นไปเท่านั้น

1 คลิกเลือกที่ เพจที่เราต้องการแก้ไขชื่อโดเมนย่อย

คลิกเลือกที่ เพจที่เราต้องการแก้ไขชื่อโดเมนย่อย

2 หลังจากนั้นระบบจะพาเข้ามาสุ่หน้ารายละเอียดเพจ หลังจากนั้นให้เราสังเกตุเมนูซ้ายมือให้เราคลิกเมนู "โดเมนย่อย" ระบบจะทำการเลื่อนหัวข้อลงมาที่โดเมนย่อย

หลังจากนั้นระบบจะพาเข้ามาสุ่หน้ารายละเอียดเพจ หลังจากนั้นให้เราสังเกตุเมนูซ้ายมือให้เราคลิกเมนู "โดเมนย่อย" ระบบจะทำการเลื่อนหัวข้อลงมาที่โดเมนย่อย

3จากนั้นให้เราสังเกตุที่กล่องข้อความ โดยทั่วไปครั้งแรกหลังจากการสร้างเพจ ระบบจะทำการสร้างชื่อมาให้อัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถแก้ไขชื่อให้สื่อความหมายของหน้าเพจได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ
  • ตัวอักษร 5 - 250 ตัวอักษร
  • ตัวพิมพ์เล็ก ไม่รอบรับอักขระพิเศษ รองรับ - , _
  • ไม่มีคำหยาบและคำสงวน

หลังจากกดบันทึกแล้วสามารถเข้าด้วย URL ที่เป็น subdomain ที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ได้ทันทีครับ