การตั้งค่า SEO - Search engine optimization / Open Graph Meta Tagsการตั้งค่า Search engine optimization หรือเรียกสั้นๆว่า SEO อธิบายง่ายๆก็คือการที่เราปรับแต่งและอธิบายข้อมูลภาพรวมของ web page ของเรา นอกเหนือจากให้คนเข้าเว็บเข้าใจแล้ว ยังให้ Search Engine เช่น Google , bing เข้าใจอีกด้วย

Open Graph Meta Tags เป็นชุดของแท็ก HTML ที่ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแชร์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และอื่น ๆ เมื่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถูกแชร์หรือแสดงผลบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ซึ่งการตั้งค่า SEO - Search engine optimization / Open Graph Meta Tags บนระบบ WaanKit - วานคิท สามารถทำได้ดังนี้

1 คลิกเลือกที่ เพจที่เราต้องการตั้งค่า SEO - Search engine optimization / Open Graph Meta Tags

การตั้งค่า SEO - Search engine optimization / Open Graph Meta Tags

2 หลังจากนั้นระบบจะพาเข้ามาสุ่หน้ารายละเอียดเพจ หลังจากนั้นให้เราสังเกตุเมนูซ้ายมือให้เราคลิกเมนู "ตั้งค่า SEO" ระบบจะทำการเลื่อนหัวข้อลงมาที่การตั้งค่า SEO - Search engine optimization / Open Graph Meta Tags

การตั้งค่า SEO - Search engine optimization / Open Graph Meta Tags

  1. เปิด/ปิด อนุญาตให้ bot ของ Search engine เข้ามาเก็บข้อมูล (เปิด = อนุญาต)
  2. Title = หัวข้อเรื่อง สำหรับ Meta Tag Title และ OG:Title
  3. Keyword = keyword บนของหน้าเว็บเพจนนี้ สามารถใส่ได้หลาย keyword โดยใช้ , ในการคั่น
  4. Description = รายละเอียด Meta Tag Description และ OG:Description
  5. Image Share = ภาพที่จะแสดงเมื่อเรามีการแชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง

หลังจากที่เราตั้งค่าสำเร็จแล้ว เราสามารถตรวจสอบการตั้งค่าของเราว่าเปลี่ยนแปลงไหมได้จาก facebook Sharing Debugger