ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าดูลิงค์ / หน้าเพจระบบ WaanKit - วานคิท สามารถกำหนดรหัสผ่านก่อนเข้าดูข้อมูลใน QR Code ได้ ซึงข้อดีของการมีรหัสผ่านหลักๆคือ

  • ความปลอดภัย การเพิ่มรหัสผ่านก่อนเข้าดูช่วยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต มันทำให้เพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่ QR Code ถูกแบ่งปันหรือถูกส่งไปยังบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต.
  • ควบคุมการเข้าใช้ รหัสผ่านที่ต้องการก่อนที่จะดูข้อมูลใน QR Code ช่วยในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับข้อมูลที่ต้องการความควบคุมและความเป็นส่วนตัว.
เราสามารถตั้งค่าการตั้งรหัสเข้าใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้

1 คลิกเลือกที่ เพจหรือลิงค์ที่เราต้องการตั้งค่ารหัสผ่านเข้าใช้งาน

ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าดูลิงค์ / หน้าเพจ

2 หลังจากนั้นระบบจะพาเข้ามาสุ่หน้ารายละเอียดเพจ หลังจากนั้นให้เราสังเกตุเมนูซ้ายมือให้เราคลิกเมนู "ตั้งรหัสผ่าน" ระบบจะทำการเลื่อนหัวข้อลงมาที่ ตั้งรหัสเข้าใช้งาน

ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าดูลิงค์ / หน้าเพจ

  1. เปิด/ปิด การใช้งานฟังก์ชั่นตั้งรหัสผ่าน
  2. ตั้งรหัสผ่าน

เราสามารทดสอบการตั้งค่าได้จากการเปิดลิงค์หรือเพจ ที่เราได้มีการตั้งค่าจะสังเกตุได้ว่า ระบบจะแสดงหน้ากรอกรหัสผ่านขึ้นมา

ตั้งค่ารหัสผ่านเข้าดูลิงค์ / หน้าเพจ