วิธีเปลี่ยนอีเมล์ผู้ใช้งานระบบ


หากท่านมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนอีเมล์ของบัญชีผู้ใช้ ระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า อีเมล์นี้ยังไม่เคยใช้อยู่ในระบบ และเป็นอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยวิธีการเปลี่ยนอีเมล์ของบัญชีผู้ใช้สามารถทำตามขึ้นตอนด้านล่างนี้

1 เลือกที่ภาพ โปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวามือ

Screenshot of: เลือกที่ภาพ โปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวามือ

2เลือกที่เมนู "แก้ไขโปรไฟล์"

Screenshot of: เลือกที่เมนู "แก้ไขโปรไฟล์"

3 เลือกเมนู "แก้ไข" ตรงแถบของข้อมูลอีเมล์

Screenshot of: เลือกเมนู "แก้ไข" ตรงแถบของข้อมูลอีเมล์

4 ระบบจะแสดง popup ของหน้าเปลี่ยนอีเมล์ขึ้นมาหลังจากนั้น เราทำการพิมพ์อีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง "อีเมล์" field.

Screenshot of: ระบบจะแสดง popup ของหน้าเปลี่ยนอีเมล์ขึ้นมาหลังจากนั้น เราทำการพิมพ์อีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนในช่อง "อีเมล์" field.

5หลังจากที่กรอกอีเมล์เสร็จ ปุ่ม "ขอ OTP" จะเปิดใช้งานได้ หลังจากนั้นเรากดไปที่ปุ่ม "ขอ OTP"

Screenshot of: หลังจากที่กรอกอีเมล์เสร็จ ปุ่ม "ขอ OTP" จะเปิดใช้งานได้ หลังจากนั้นเรากดไปที่ปุ่ม "ขอ OTP"

6 ระบบจะส่งรหัสไปให้ท่านตามอีเมล์ด้านบน นำรหัสที่ได้มาใส่ไว้ในช่องกรอก "OTP" field.

Screenshot of:   ระบบจะส่งรหัสไปให้ท่านตามอีเมล์ด้านบน นำรหัสที่ได้มาใส่ไว้ในช่องกรอก "OTP" field.

7 สังเกตุรหัสอ้างอิงจะต้องตรงกัน ระหว่างบนหน้าเว็บและอีเมล์ หลังจากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนอีเมล์

Screenshot of: สังเกตุรหัสอ้างอิงจะต้องตรงกัน ระหว่างบนหน้าเว็บและอีเมล์ หลังจากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนอีเมล์

8 กลับมาที่หน้า จัดการโปรไฟล์จะสังเกตุได้ว่าอีเมล์ของเราถูกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย

Screenshot of: กลับมาที่หน้า จัดการโปรไฟล์จะสังเกตุได้ว่าอีเมล์ของเราถูกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย